Kontakt

Canadian-Polish Congress
Kongres Polonii Kanadyjskiej
Congres Canadien-Polonais
Manitoba Branch
1335 Main Str., Winnipeg, Manitoba, Canada R2W 3T7
Tel/Fax: (204) 589-7878
Website: http://kpkmanitoba.ca
Email: kongres@shaw.ca

UWAGA! W sprawie rezerwacji sal bankietowych prosimy o kontakt z naszymi organizacjami.
Kongres nie udziela informacji w zakresie wiz, paszportów, obywatelstwa i spraw prawnych. Zajmuje się tym Konsul Honorowy Włodzimierz Czarnecki. Telefon: (204) 480-8812; fax: (204) 480-8813; Email: polish.consulate@winnipegkh.ca
http://toronto.msz.gov.pl/pl/konsulat/konsulowie_honorowi/