Organizacje

Organizacje członkowskie

Bractwo Świętego Ducha

1230 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3S8
Tel. (204) 582-5113
Prezes – George Biedron

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 13


c/o 1335 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3T7
Tel. (204) 338-2888
Prezes – Lech Galezowski

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Winnipeg


717 Manitoba Avenue, Winnipeg, MB R2W 2H6
Tel. (204) 582-7637
Prezes – Marian Jaworski

Polskie Towarzystwo „Sokół” St. Boniface


523 Doucet Street, Winnipeg, MB R2J 0M6
Tel. (204) 233-6974
Prezes – Jan Bragin

Polskie Towarzystwo Bratniej i Wzajemnej Pomocy im. św. Jana Kantego

1417 Main Street, Winnipeg MB, R2W 3V3
E-Mail : sjc.society@gmail.com
Co President – Sophia deWitt
Co President – Robert Kolt

Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7 


26 Sad Miller Dr, Winnipeg, MB R2V 3V7
Prezes – Maria Szymanska

Towarzystwo Muzyczne im. I.J Paderewskiego w Kanadzie


48 Marinus Place, Winnipeg, MB R2N 3V5
Tel. (204) 668-6230
Prezes – Margaret von Lau
www.polishmusicsociety.com