Polska Szkoła

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Winnipegu

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego mieści się w budynku szkolnym Churchill High School na 510 Hay Street i prowadzi zajęcia w każdą sobotę od połowy września do końca maja. Zajęcia z języka polskiego odbywają się od godziny 11.00 do 13.45.

Kontakt: pani Barbara Torka dyrektor szkoły, tel.: 204-668-5323, email: btorka@shaw.ca

W tym samym budynku, od godziny 10.00 do 11.00, szkoła prowadzi lekcje religii w języku polskim, oferując przygotowania do sakramentu komunii świętej i bierzmowania. Program religii i języka polskiego jest realizowany od przedszkola do klasy 8, wliczając w to kurs przygotowawczy do egzaminów kredytowych z języka polskiego.

W obecnej formie, szkoła istnieje od 2008 roku, tj. od czasu, gdy Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy parafii św. Ducha przyłączyła się do Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy parafii św. Andrzeja Boboli. Połączenie szkół było podyktowane nie tylko malejącą liczbą dzieci w obydwu szkołach lecz również lepszą lokalizacją i warunkami funkcjonowania oferowanymi przez szkołę przy parafii św. A. Boboli.

Po połączeniu szkoła przyjęła nazwę: Sobotnia Szkoła Języka Polskiego.

Obecne grono pedagogiczne składa się z nauczycieli z obydwu poprzednio istniejących szkół.

Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez siedem, wykształconych w Polsce, dyplomowanych nauczycielek. Za sprawy programowe odpowiedzialna jest dyrektorka szkoły – pani Barbara Torka.

Szkołą kieruje Komitet Rodzicielski, wybrany spośród rodziców i przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Szkoła posiada status organizacji charytatywnej i funkcjonuje pod patronatem Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Manitoba.

W ramach zajęć szkolnych dzieci uczą się nie tylko pisać i czytać po polsku, ale i poznają polską kulturę, historię i geografię.

Uczniowie biorą też udział w konkursach krajowych,organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie dla wszystkich szkół polonijnych.

W czasie świąt Bożego Narodzenia uczniowie i nauczyciele szkoły prezentują przygotowane przez siebie jasełka.

Dzieci z polskiej szkoły uczestniczą także w akademiach organizowanych przez KPK z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3-go Maja, uświetniając je swoimi krótkimi występami.