fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Organizacje

Bractwo Świętego Ducha

Bractwo Sw. Ducha

Prezes: George Biedron
adres: 1230 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3S8
telefon: 204 582-5113 
e-mail: hgfas@shaw.ca
https://www.facebook.com/1504637176290015/

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 13

SPK logo

Prezes: Paweł Pecold
adres: c/o 1335 Main Street, Winnipeg, MB R2W 3T7
telefon: 204-292-5691
e-mail: polishcombatantsbr13@gmail.com
https://spkcanada.com/

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Winnipeg

Sokol St. Boniface

Prezes: Karol Mazur
adres: 717 Manitoba Avenue, Winnipeg, MB R2W 2H6
telefon: 204 582-7637
e-mail: sokolwpg@shaw.ca
https://www.sokolwinnipeg.com/

Polskie Towarzystwo „Sokół” St. Boniface

Sokol St. Boniface

Prezes: Jan Bragin
adres: 523 Doucet Street, Winnipeg, MB R2J 0M6
telefon: 204 233-6974
e-mail: sokolstboniface@gmail.com
https://sokolstboniface.ca/

Polskie Towarzystwo Bratniej i Wzajemnej Pomocy im. św. Jana Kantego

Jan Kanty logo

Współprzewodnicząca: Sophia deWitt
Współprzewodniczący: Robert Kolt
adres: 1417 Main Street, Winnipeg MB, R2W 3V3
e-mail: sjc.society@gmail.com

Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7

Federacja Polek logo

Prezes: Maria Szymanska
adres: 26 Sad Miller Dr, Winnipeg, MB R2V 3V7
e-mail: mariaszymanska@mymts.net
https://www.facebook.com/802259389919213/

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Kanadzie

Polskie Towarzystwo Muzyczne

Prezes: Małgorzata von Lau
adres: 48 Marinus Place, Winnipeg, MB R2N 3V5
telefon: 204 668-6230
https://www.polishmusicsociety.com/

Polskie Muzeum Ogniwo

Museum Ogniwo

Prezes: Magda Blackmore
adres: 1417 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3V3 
telefon: 204 586-5070
e-mail: info@polishmuseum.com
https://polishmuseum.com/

Harcerstwo – Szczep Harcerski „Gdańsk”

Artur Winogrodzki
telefon: 204 781-0745