fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

O nas

Kongres Polonii Kanadyjskiej reprezentuje interesy polskiej społeczności wobec obywateli i rządu Kanady. Promuje świadomość i szacunek dla historii i dziedzictwa Polski oraz wkład Polaków w kulturę Kanady i świata. Koordynuje działalność organizacji polonijnych. Jest organizacją kanadyjską założoną przez polskich emigrantów. 

KPK Manitoba reprezentuje lokalną Polonię w kontaktach z władzami miasta Winnipeg i rządem prowincjonalnym. Promuje naukę języka polskiego oraz inicjuje i organizuje obchody polskich świąt narodowych. Koordynuje działalność lokalnych organizacji polonijnych. 

Kongres jest organizacją non-profit. Wszyscy jego członkowie są wolontariuszami.