fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Historia

Kongres Polonii Kanadyjskiej, KPK jest organizacją kanadyjską założoną przez polskich emigrantów w 1944 r. w celu skoordynowania działalności polonijnej w Manitobie i zapewnienia Polonii możliwości oficjalnego zabierania głosu w sprawach publicznych.

Krótka historia Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręg Manitoba 

Prowincja Manitoba, z jej stolicą Winnipegiem, ma znaczącą pozycję w historii Kongresu. To właśnie tutaj w 1932 r., z inicjatywy prawnika Bernarda Bronisława Dubienskiego, pod nazwą Związek Polskich Towarzystw w Kanadzie, powstała pierwsza polska organizacja, umożliwiająca skoordynowane działanie całej Polonii kanadyjskiej. W 1944 r. organizacja ta dała początek Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, który właśnie wtedy przeniósł swój zarząd główny do Toronto, gdzie była większa Polonia.

Chociaż początki obecności Polaków w Manitobie można datować na koniec XVIII wieku, to jednak największy napływ emigrantów z Polski nastąpił z początku XIX w. W tym czasie, centralnie położony Winnipeg, w którym było biuro polskiego konsulatu, stał się głównym centrum Polonii kanadyjskiej. W latach gdy istniał Związek Polskich Towarzystw w Kanadzie (1932-1944), w Winnipegu istniały dwa polskie kościoły rzymsko-katolickie (św. Ducha i św. Jana Kantego), jeden polski Kościół Narodowy i kilka organizacji polonijnych (Holy Ghost Fraternal Aid Society, St John Cantius Fraternal Aid Society, Polish Gymnastic Association „Sokol” Br #1 w North End i drugi „Sokol” Br. #2 w St. Boniface oraz wydawca tygodnika „Czas”, jedynej polskojęzycznej gazety w zachodniej Kanadzie). Polska Organizacja Harcerska powstała w 1935 r.

Od początku swojego istnienia Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Manitoba reprezentuje Polonię Manitoby w kontaktach z władzami miasta Winnipeg i rządem prowincjonalnym, oraz koordynuje działalność lokalnej Polonii szczególnie w zakresie nauki języka polskiego, jak również inicjuje obchody polskich świąt narodowych, a do 1990 r. organizował polityczną, finansową i medyczną pomoc dla Polski.

Wielu działaczy Kongresu jest również bardzo aktywnych w lokalnych środowiskach kanadyjskich. Ich wkład uznają władze na szczeblu federalnym i prowincjonalnym.

Dla przykładu:

B. B. Dubienski 
Order of Canada – 1973
Queen’s Commandor Order – 1977

Judge Peter Taraska
Order of Canada – 1982
Order of the Buffalo Hunt, Provost of the Hunt – 1983

Maria Adamowska-Panaro – znana jako „The Mother of the International Centre”
Order of Canada – 1983
Order of the Buffalo Hunt, Provost of the Hunt – 1982