fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Praca w Kanadzie

Osoby, które chcą pracować w Kanadzie, a nie są jej obywatelami lub nie mają prawa stałego pobytu, muszą mieć pozwolenie na pracę (Work Permit, w skrócie WP). Dokument wydawany jest na określony czas. Jeśli zamierzasz pozostać w Kanadzie dłużej, możesz starać się o jego przedłużenie, bądź złożyć wniosek o pobyt stały.

Pozwolenia na pracę mogą być zamknięte, czyli ograniczone do jednego pracodawcy, oraz otwarte (Open Work Permit – OWP), czyli pozwalające podjąć pracę u dowolnego pracodawcy. Niektóre zawody wymagają wykształcenia i/lub certyfikatów kanadyjskich.

Informacje, jak uzyskać pozwolenie na pracę znajdziesz pod adresem:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html

Są także specjalne programy, dzięki którym można tymczasowo pracować w Kanadzie. Jednym z nich jest International Experience Canada, czyli IEC. To program dla osób do 35 roku życia. Dzieli się na 3 kategorie:

IEC Working Holiday (WH)

Najpopularniejsza opcja otrzymania pozwolenia na pracę i przyjazdu do Kanady. Jedynym kryterium jest wiek: 18-35 lat. Rocznie losowanych jest 625 osób z listy oczekujących. Wydawane pozwolenie umożliwia pracę przez rok prawie w całej Kanadzie, choć w niektórych zawodach należy mieć kanadyjskie uprawnienia. Nie ma możliwości przedłużenia pozwolenia na pracę powyżej 12 miesięcy.

Young Professionals (YP)

Pozwala na pobyt i pracę na podstawie zamkniętego pozwolenia na pracę (ograniczonego do jednego pracodawcy) przez okres 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia. Do przystąpienia do tego programu potrzebna jest oferta pracy.

International Co-op

Program jest skierowany do studentów zamierzających odbyć staż w Kanadzie. Wymagana jest oferta pracy w ramach stażu lub umowa o pracę.

Więcej na temat programów IEC znajdziesz w serwisie:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html