fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

MPNP – Exploratory visit

Exploratory Visit (EV), to zaproszenie wystawiane przez Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP), przy udziale Kongresu Polonii Kanadyjskiej, dla maksymalnie 50 polskich rodzin rocznie. Do jego udzielenia wymagane jest zweryfikowanie przez przedstawiciela Kongresu spełnienia przez Ciebie warunków Manitoba Express Entry Pathway. Jeśli brakuje Ci jedynie kryterium Adaptability, możesz otrzymać zaproszenie na wizytę rozpoznawczą (Exploratory Visit), po odbyciu której zostanie ono zaliczone i otrzymasz nominację prowincji. Dodaje ona 600 punktów do profilu Express Entry (EE), co gwarantuje otrzymanie stałego pobytu w następnym losowaniu.

Express Entry – Program wymaga spełnienia określonych kryteriów: wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poziom znajomości języka angielskiego i/lub francuskiego, odpowiednia ilość pieniędzy, niekaralność.

Jeśli nie kwalifikujesz się do Express Entry, również możesz uzyskać zaproszenie do Exploratory Visit w ramach programu Skilled Workers Overseas. Jednak wówczas cały proces rozpatrzenia papierowej aplikacji i uzyskania stałego pobytu zajmuje zwykle około 2-3 lat.

W praktyce wizyta rozpoznawcza, to krótka wycieczka (minimum 8- dniowa), której celem jest odwiedzenie tego rejonu Manitoby, w którym planujesz się osiedlić i pracować. Pozwala sprawdzić, czy odpowiada on twoim oczekiwaniom w zakresie warunków życia i możliwości podjęcia pracy.

W trakcie EV należy:

 • poznać miasto i rynek nieruchomości,
 • ustalić, gdzie chcesz zamieszkać,
 • odwiedzić szkoły dla dzieci, bądź dorosłych, zapoznać się z zasadami rekrutacji,
 • sprawdzić, czy wymagane jest potwierdzenie twoich kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie,
 • odwiedzić potencjalnych pracodawców w ramach rozmów kwalifikacyjnych,
 • nawiązać znajomości ułatwiające późniejsze osiedlenie się.

Wszystkie podjęte w trakcie EV działania należy udokumentować tak, aby móc opowiedzieć o nich urzędnikowi imigracyjnemu i przekonać go, że pozostaniesz w Manitobie oraz, że twoja obecność pozytywnie wpłynie na rozwój prowincji. Od tej rozmowy i jego decyzji zależeć będzie, czy zaprosi cię do złożenia wniosku o nominację prowincji (obecnie raport składany jest do KPK).

Jeśli jesteś zainteresowany/a programem Exploratory Visit i spełniasz warunki opisane na stronie:
https://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/mpnp-renewal/renewed-swo/#1,

zapraszamy do wypełnienia formularza wstępnej oceny. Jeśli cię zakwalifikujemy, do dalszego procesu będą potrzebne następujące dokumenty (w języku angielskim):

 1. CV
 2. certyfikat zdania testu językowego (IELTS, CELPIP)
 3. ewaluacja wykształcenia (np. poprzez WES), jeśli kwalifikujesz się do EE
 4. referencje od pracodawców z ostatnich 5 lat (zgodnie z wymogami IRCC)
 5. kopia strony paszportu ze zdjęciem i danymi identyfikacyjnymi
 6. podsumowanie z twojego profilu Express Entry (dla osób kwalifikujących się do tej ścieżki).

Szczegółowe zasady organizacji EV znajdują się na stronie:

https://www.immigratemanitoba.com/2016/08/17/exploratory-visit-swo/