fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Szkolnictwo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego 

Adres: 510 Hay Street (budynek Churchill High School) 
Dyrektor: Barbara Torka 
Telefon: 204 668-5323
Email: btorka@shaw.ca
https://www.facebook.com/groups/203304767472503/

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w każdą sobotę, od połowy września do końca maja, od godziny 11:00 do 13:45. W tym samym budynku, od godziny 10:00 do 11:00, prowadzone są lekcje religii w języku polskim. Uczniowie przygotowywani są do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Program religii i języka polskiego jest realizowany od przedszkola do klasy 8, wliczając w to kurs przygotowawczy do egzaminów kredytowych z języka polskiego.

Holy Ghost School

Adres: 319 Selkirk Avenue, Winnipeg Manitoba R2W 2L8
Telefony: 204 582-1053, 204 582-4870
Email: schooloffice@holyghostschool.ca 

Holy Ghost School jest prywatną, katolicką szkołą, w której prowadzone są dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia z języka polskiego.

Polski program na Uniwersytecie Manitoba

Wykładowca Języka Polskiego: Magdalena Blackmore, M.A., B.A.
Department of German and Slavic Studies
Adres: 320 Fletcher Argue Building University of Manitoba, Winnipeg, R3T 2N2
Telefon: 204 474-7866
Email: Magda.Blackmore@umanitoba.ca

Polski program oferuje zajęcia licencjackie z języka oraz ankietę z literatury i kultury.

POL 1890 – To zajęcia dla studentów nieznających lub z niewielką znajomością języka polskiego. Zapewnia podstawową znajomość języka w mowie i piśmie oraz zrozumienie struktury gramatycznej.  Treści kulturowe są wprowadzane podczas uczenia się tych umiejętności.

POL 2890 – to poziom średnio zaawansowany dla studentów z podstawową znajomością języka polskiego. Warunkiem uczestnictwa jest ocena „C” lub lepsza w poprzednim kursie lub pisemna zgoda kierownika działu.

POL 2610 – to program poświęcony polskiej kulturze od 1918 roku do współczesności. Studenci poznają osiągnięcia polskiej kultury i ich wpływ na kształtowanie się współczesnego polskiego społeczeństwa. Obserwują zmiany kulturowe, które określiły Polskę po stu latach nieistnienia jako państwa. Wykłady i teksty są w języku angielskim. 

POL 1900 – Program zatytułowano „Miłość, bohaterowie i patriotyzm we współczesnej Polsce”. Studenci poznają wpływ romantyzmu na współczesną polską świadomość narodową oraz rolę sztuki i artysty w społeczeństwie. Kurs obejmuje źródła pisane i wizualne reprezentujące polski i europejski romantyzm i ich wzajemne wpływy. Wykłady i teksty są w języku angielskim.

POL 2600 – Program poświęcony polskiej kulturze do 1918 roku. Kurs obejmuje poznanie osiągnięć polskiej kultury i ich wpływu na kulturę światową oraz tworzenie polskiej tożsamości narodowej. Wykłady i teksty są w języku angielskim. 

POL 3890 – Zaawansowany kurs języka polskiego. Warunkiem uczestnictwa w nim jest cena „C” lub lepsza na koniec kursu dla średnio zaawansowanych lub pisemna zgoda kierownika działu. Program jest przeznaczony dla studentów ze średnią znajomością języka polskiego. Obejmuje dalsze studiowanie polskiej gramatyki, budowanie słownictwa, tłumaczenia, zaawansowaną kompozycję oraz więcej wiedzy na temat polskiej kultury i zwyczajów.

POL 2660 – Kurs obejmuje tematy specjalne w literaturze i kulturze polskiej. Jego treść uzależniona jest od potrzeb i zainteresowań instruktorów i studentów. 

Polski program na Uniwersytecie Manitoba obejmuje także kursy tematyczne. Oto niektóre z nich:

POL 2660 – Tytuł kursu to: „Prezentacje kulturalne Polski w XX wieku: zakładnicy papieru toaletowego”. Program obejmuje analizę paradoksów w polityce, kulturze i życiu codziennym PRL. Studenci poznają, w jaki sposób Polacy stawiali opór reżimowi totalitarnemu, nie tylko poprzez działania polityczne, ale także poprzez działania społeczne, rock’roll, modę i sztukę. W ramach projektów historii mówionej studenci będą gromadzić i analizować doświadczenia życiowe osób, które żyły w systemie komunistycznym oraz w latach następujących po upadku komunizmu w Polsce.

POL 2660 – Kurs zatytułowany: „Historia i film: polska sprawa”. Po II wojnie światowej, próbowano wymazać historię narodu i narzucić ideologię komunistyczną. Studenci analizują temat na wybranych przykładach z historii, kultury i filmu z okres realizmu socjalistycznego, kina moralnego niepokoju oraz współczesnych przedstawieniach polskiej tożsamości kulturowej. Wykłady i teksty są prowadzone w języku angielskim.

POL 2690 – To podróż studyjna do Polski. W Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, studenci pogłębiają znajomość języka polskiego i kultury. Uczestniczą w zajęciach językowych oraz wykładach prowadzonych po polsku i angielsku, na temat polskiej kultury, historii, literatury i współczesnych zagadnień. Podczas kursu zaplanowano wycieczki po Krakowie i do malowniczych miejsc w regionie krakowskim. Studenci mają okazję zobaczyć niektóre arcydzieła polskiej sztuki i architektury. Wycieczki są wliczone w opłatę za podróż.