fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Dzień Czarnej Wstążki

August 23… We have celebrated European Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism…

Przypada on na dzień 23 sierpnia ponieważ tego dnia podpisany został pakt pomiędzy Niemcami, a Rosją. Niemcy przynieśli Europie nazizm i zbrodnie świata obozów koncentracyjnych, a Rosjanie mordy bez świadków i wywózki na Sybir.

Ukraińcy zbrodni komunizmu doświadczyli wcześniej, już w latach 30. XX wieku.

Pamiętamy miliony niepoliczonych do dziś ofiar Wielkiego Głodu.

Dziś znów stajemy wobec zbrodni.

Doświadczają ich nasze siostry i bracia na Ukrainie.

Mord i gwałt znów przyniosła Rosja.

Niemcy zwlekają z pomocą, sprzeciwiają się sankcjom.

Polacy stają po stronie narodu napadniętego.

Po stronie prawa do wolności i samostanowienia.

Po stronie niewinnych ofiar rosyjskich ambicji imperialnych.

Po stronie Ukrainy.

Mamy nadzieję i modlimy się o to, by Ukraina była wolna!

a zbrodnie tej wojny rozliczone…