fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Emigracja do Kanady! Manitoba daje takie możliwości…

Dzięki kierunkowi obranemu przez obecny zarząd imigracja się rozwija, a niektórzy kandydaci do PR już włączają się w wolontaryjną pomoc kolejnym kandydatom usprawniając proces i stanowią wartość dodaną dla Polonii zanim przyjadą.

Imigracja prowadzona przez KPK jest całkowicie bezpłatna. Kandydaci nie ponoszą żadnych kosztów, a wręcz odwrotnie. KPK zorganizowało dla nich darmowe bilety wstępu m.in.. do ZOO, Muzeum Manitoby,
Winnipeg Art. Gallery czy na zabawy Sokoła St Boniface.