fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Można rejestrować się w spisie wyborców

Polacy mieszkający lub przebywający za granicą, którzy chcą uczestniczyć w tegorocznych wyborach na Prezydenta RP, mogą rejestrować się w spisach wyborców. Można zrobić to elektroniczne, wchodząc na stronę internetową: https://ewybory.msz.gov.pl/ . Nie wiadomo natomiast, w jakiej formie odbędzie się głosowanie.

Wybory prezydenckie w Polsce mają się odbyć 10 maja. Sejm RP zdecydował, że przeprowadzone zostaną wyłącznie korespondencyjnie. Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście, w obwodach utworzonych w okręgach konsularnych. Jednak rząd kanadyjski nie zgodził się na taką formę. Decyzje, jak będą głosować Polacy za granicą, mają zapaść 7 maja.