fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Nowe władze KPK

Kongres Polonii Kanadyjskiej ma nowe władze. Prezesem został ponownie Janusz Tomczak, a wiceprezesami Dominik Roszak i Iwona Malinowski. Do Zarządu weszły dwie osoby reprezentujące Manitobę: Marian Jaworski i Michel Kulasza.

Na pozostałe funkcje wybrano następujące osoby: Sekretarz Generalny Barbara Stadnik-Felinczak, Skarbnik: Małgorzata Pakula, Dyrektor rep. Region Ontario: Kazimierz Babiarz, Dyrektor rep. Region centralny: Michael Kulasza, Dyrektor rep. Region Wschodni: Marek Kiejna, oraz Jerzy Barycki, Teresa Brylewicz, Marek Domaradzki, Grzegorz Dorozyński, Grażyna Galezowski, Adrian Kania, Marcin Lewandowski, Halina Madej, Jerzy Orłowski, Marii Palczak. Przewodniczącą Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej ponownie została Zofia Soja. Członkiem Komisji do Spraw Spornych jest Marian Jaworski.

Ze względu na pandemię, doroczne zebranie członków Kongresu Polonii Kanadyjskiej odbyło się drogą elektroniczną, w dniach 16 i 30 stycznia. Nowy Zarząd będzie pracował przez dwa lata.