fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Pani Prezes zostaje!

Margaret von Lau

Margaret von Lau nadal jest prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Manitoba. Członkowie Zarządu udzielili jej absolutorium.
Przed majowym posiedzeniem, Margaret von Lau oddała się do dyspozycji Zarządu Kongresu. Uczestnicy spotkania, jednogłośnie wyrazili pełne zaufanie Pani Prezes. Margaret von Lau nadal będzie kierowała pracami Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Manitobie.