fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Stypendia Fundacji im. W. Reymonta dla młodzieży polonijnej

Fundacja im. W. Reymonta w Kanadzie inwestuje w młodzież polonijną. W roku jubileuszu 50–lecia działalności Fundacji zostanie przyznanych 50 stypendiów, w wysokości $1000 każde. Stypendia zostaną wręczone na uroczystości, która odbędzie się 18 września 2020 roku, w siedzibie SPK, w Toronto. Aplikacje stypendialne są dostępne na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.reymontfoundation.com. Termin składania aplikacji upływa z dniem 1 czerwca bieżącego roku. Prosimy o przekazanie tej informacji dla studentów polskiego pochodzenia. Witold Jaroszewski Przewodniczący Komitetu Stypendialnego