fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

W Manitobie nie będzie wyborów Prezydenta RP

Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020, w Polsce mają się odbyć 10 maja. Sejm RP zdecydował, że przeprowadzone zostaną wyłącznie korespondencyjnie. Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście, w obwodach utworzonych w okręgach konsularnych. W Kanadzie są to: Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulat Generalny RP w Montrealu, Konsulat Generalny RP w Toronto oraz Konsulat Generalny RP w Vancouver. Głosowanie odbędzie się w sobotę, 9 maja 2020 r., w godzinach od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego.

Szczegółowe informacja można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/kanada/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-w-2020-r?