fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Wiec przed budynkiem legislatury w Manitobie

W sobotę o godzinie 17:00 odbył się wiec w Winnipegu, aby wesprzeć Ukraińców. Zaproszono Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba. Obecni byli przedstawiciele rządu prowincjonalnego i federalnego. Premier Heather Stefanson przedstawiła dwa sposoby natychmiastowego wsparcia dla narodu ukraińskiego.
Joan Lewandosky podziękowała wszystkim, którzy przybyli.