fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Akcja „Kup pierogi – pomóż Ukrainie”

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba przeprowadził akcję lepienia pierogów w siedzibie Sokoła St Boniface, w którą włączyły się organizacje polonijne: stowarzyszenie Jana Kantego, Federacja Polek, Sokół Winnipeg i Sokół St Boniface, za co serdecznie dziękujemy!

Pierogi będą sprzedawane po mszach świętych w salce kościoła Św. Andrzeja Boboli. Sprzedaż rozpocznie się w niedzielę 3 kwietnia i będzie kontynuowana 10 kwietnia.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zakupu pierogów, a tym samym wsparcia kolejnej pomocy ofiarom wojny. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostaną przekazane Akademii Ignatianum w Krakowie, gdzie przebywa obecnie 200 uchodźców z Ukrainy i są to matki z dziećmi.

Mamy nadzieję, że pierogi będą smakowały, natomiast o ilości zebranych i przekazanych funduszy poinformujemy w najbliższym czasie, jeszcze przed świętami.