KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Imigracja

Jeśli planujesz przyjazd na stałe do Kanady, czeka cię uzyskanie dokumentu stałego pobytu (permanent residency, PR). Warto wcześniej przyjechać turystycznie, bądź w ramach programów IEC i przekonać się, na ile twoje wyobrażenie o życiu tutaj odpowiada rzeczywistości. O pobyt stały można starać się w ramach różnych programów.

 1. Ścieżka Express Entry.
  Program wymaga spełnienia określonych kryteriów: wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poziom znajomości języka angielskiego i/lub francuskiego, odpowiednia ilość pieniędzy, niekaralność.
   
 2. Prowincjonalne programy nominacji – różne w różnych prowincjach (np. targi imigracyjne).
   
 3. Sponsorowanie przez najbliższą rodzinę żyjącą w Kanadzie.
  Dotyczy małżonków, partnerów i dzieci.
   
 4. Sponsorowanie przez dzieci lub wnuki żyjące w Kanadzie.