fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Komunikat dotyczący działania polskich placówek dyplomatycznych w Kanadzie, w związku z COVID-19

Polskie placówki dyplomatyczne w Kanadzie zawieszają działalność w związku z wirusem Covid19 – poinformował John Tomczak, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Zgodnie z zaleceniami Centrali MSZ oraz sugestiami i decyzjami władz kanadyjskich, Ambasada RP w Ottawie oraz Konsulaty Generalne RP w Montrealu, Toronto i Vancouver: zawieszają do odwołania organizowanie i współorganizowanie wszelkich wydarzeń kulturalnych, promocyjnych i rocznicowych. Informacja o formule obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja będzie podana w terminie późniejszym.


Wszystkie zarejestrowane spotkania paszportowe oraz wizowe w terminach od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. zostają odwołane. Wydział Konsularny Ambasady RP w Ottawie i Konsulaty Generalne będą przyjmować interesantów wyłącznie w sprawach pilnych, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Urzędnicy proszą o cierpliwość i zrozumienie oraz zachęcają do troski o zdrowie zgodnie z zaleceniami władz federalnych i prowincjonalnych. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/…/komunikat-dotyczacy-dzialania-polskich