fbpx

KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ
CANADIAN POLISH CONGRESS
OKRĘG MANITOBA

Letnia sesja Polskiego Programu w Krakowie

Kurs języka polskiego i kultury organizuje wyjazd na letnią sesję na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kurs obejmie praktyczne szkolenie w języku polskim oraz poznawanie polskiej kultury. Studenci wezmą udział w wykładach poświęconych kulturze, historii, literaturze i współczesnym zagadnieniom. Podróż studyjna oferuje różnorodne działania kulturalne i społeczne w Krakowie i okolicach, które dają okazję, aby zobaczyć niektóre arcydzieła polskiej sztuki i architektury.

Kurs językowy jest prowadzony we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs POL2690 „Polish Language and Culture” może być połączony z kursem POL2660 „Polish Cultural Memory Today”. Pozwoli to studentom uzyskać w sumie 9 punktów za studia za granicą. Uczestnicy muszą mieć zgodę instruktora na udział w kursie.

Sesja potrwa od 5 lipca do 2 sierpnia 2020 r. Koszt wyjazdu to 7,996PLN. Kwota musi być wpłacona na konto Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Cena obejmuje: naukę języka, zakwaterowanie (akademik), 2 posiłki dziennie, podręczniki i wycieczki lokalne. Opłata za przelot, koszty osobiste, ubezpieczenie zdrowotne i rezygnacja z podróży, a także czesne na University of Manitoba nie są uwzględnione. Studenci organizują podróży do Krakowa we własnym zakresie.

Chętni muszą zarejestrować się na kursie na uniwersytecie w Manitobie i złożyć wniosek o program z bezzwrotną kaucją w wysokości 500 PLN do 30 kwietnia.

Wszystkim zaleca się skontaktowanie z regionalnym organem ds. Zdrowia Winnipeg (WHRA) w celu uzyskania informacji na temat wymagań dotyczących szczepień. Numer telefonu: (204) 940-8747. Proszę skontaktować się z WRHA wcześnie, ponieważ niektóre szczepienia muszą być podjęte przed podróżą.